Om oss

 

Anno 1798

Fastigheten Krusenbergs Gård ligger 15 km söder om Uppsala. I ett smalt stråk mellan Alsike kyrka och Krusenbergs Herrgård finns hagar, torrbackar och strandängar med stora naturvärden. SLU förvärvade egendomen 1996, men arrenderas sedan 2017 av Hov i Sverige AB. På Krusenbergs Gård bedrivs, hovslageri, smide, jakt, stallverksamhet, hundträning och ekologisk växtodling.

 

Människorna på Krusenberg Gård

Sedan gården byggdes i slutet av 1700-talet har många människor kommit och gått, och olika verksamheter med dem. Vi som driver verksamheten på Krusenberg gård idag är utbildade Hovslagare (årets gesäll 2017), Byggingenjör, Jägmästare, Hundtränare, Fastighetsmäklare. Hovslagare Gabriella Larnebring är vd och arrendator. Vi värnar om bygdens natur- och kulturvärden och strävar efter ett gott samarbete med så väl SLU som lokala partners. Samarbete som skapar mervärden för oss alla.