Hovslageri och smide

 
Hantverk i världsklass

På Krusenberg Gård bedrivs hovslageri och smide med ambitionen att utveckla och förbättra hästarnas potential och samtidigt öka kunskapen hos dess ägare.

 .
Utbildning

Genom utbildning på RS Strömsholm, en av Sveriges ledande skolor för hovslageri och smide, har våra hovslagare den senaste kunskapen för att få din häst att prestera så bra som möjligt.Våra hovslagare är även fortbildade genom den utbildning som tagits fram av Svenska Hovslagareföreningen i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom att anlita en fortbildad hovslagare kan du vara säker på att han/hon använder sig av de senaste och bästa metoderna för att ge rätt behandling och rätt skor till din häst.

.
Årets Gesäll 2017

Gesällbrev är ett yrkesbevis man erhåller när man utfört ett gesällprov, ett prov man gör när man gått färdigt sin lärotid och är fullt utbildad. Anlitar man en gesäll kan man vara säker på att få en kunnig yrkesman/kvinna. Hovslagare Gabriella Larnebring erhöll 2017 Svenska Hovslagareföreningens utmärkelse Årets Gesäll.