Jakt

Marken

Krusenberg Gårds tillhörande jaktmarker erbjuder ett rikt djurliv av såväl småvilt som högvilt.

 
Jaktlaget

Jaktlaget innehar möjlighet till rekreation, genom jakt och viltvård i en trivsam kamratkrets på Krusenberg Gård. Jaktlaget förvaltar de av arrendatorn disponerade markerna samt verkar för bevarandet av artrika och livskraftiga viltstammar och korrekt bedriven jakt.

 
Jaga hos oss

Är du intresserad av en exklusiv weekend med jakt, god mat och vacker omgivning är du välkommen att kontakta oss för ett skräddarsytt erbjudande.