Jakt

Marken

Krusenbergs jaktmarker erbjuder ett rikt djurliv av såväl småvilt som högvilt.

Jaktlaget

Jaktlaget innehar möjlighet till rekreation, genom jakt och viltvård i en trivsam kamratkrets på Krusenberg. Jaktlaget förvaltar de av Jakträttsinnehavaren disponerade markerna samt verkar för bevarandet av artrika och livskraftiga viltstammar och korrekt bedriven jakt.

Jaga hos oss

Vi har under några år arbetat med markens biotop och utsättning av fälthöns. Vi ser nu hur rapphöns och fasaner etablerar sig, en strategi och målsättning vi har haft sedan vi började fokusera på fältvilt. Det ger oss nu möjligheter att ge dig och din hund möjligheter till träning med naturlig fågelkontakt.

Är du intresserad av en exklusiv weekend med jakt, god mat och vacker omgivning är du välkommen att kontakta oss för ett skräddarsytt erbjudande.

Anmäl dig för jakt 2020/21