Hovslageri och smide

Hantverk i världsklass

Efter fem år på Krusenberg Gård flyttar jag nu mitt hovslageri och smide till Sämsholms Gård.

Ett stort tack till alla mina kunder som jag lärt känna genom åren. Tack till Krusenberg Herrgård, Thomas och Heelen samt alla fina grannar. Det är med vemod jag lämnar Krusenberg och med spänning jag nu tar mig an en ny verksamheten på en egen Gård. .

Utbildning

Nu fokuserar jag på nya uppdrag, egen utbildning och som lärare på Skaras hovslagarutbildning..

.
Årets Gesäll 2017, Mästarbrev 2021

Gesällbrev och Mästarbrev är ett yrkesbevis man erhåller när man utfört gesäll- och mästarprov, ett prov man gör när man gått färdigt sin lärotid och är fullt utbildad. Anlitar man en gesäll, mästare kan man vara säker på att få en kunnig yrkesman/kvinna. Hovslagare Gabriella Larnebring erhöll 2017 Svenska Hovslagareföreningens utmärkelse Årets Gesäll. 2021 erhöll Gabriella Larnebring som en av två första kvinnor Mästarbrev i hovslageri.